Nyheter

*2.1 (2019)
- Ändrat lite i gränssnittet:
- Flyttat bokföringsuppgifter från företagsuppgifter till egen flik.
- Delat upp artiklar i två flikar, för att spara plats på höjd.
- Tagit bort miniräknare, då operativsystemens egna är betydligt bättre.
- Hårdkodat Svenska kr som valuta i programmet och på alla pdf utom den engelska, där används lokal valuta.
*2.0 (2019)
- Nu finns kort kommandon till dom vanligaste uppgifterna i programmet, "tol-tipp" visar kort kommandot nedan är
några av dom vanligaste kommandona:
- Summera och förhandsgranska (Alt S)
- Skapa faktura pdf (Alt F)
- Spara (Ctrl S)
- Räkna (Alt R)
- Programmet hanterar nu öresavrundning för alla fakturor och konteringsuppgifter, du kan slå på och av öresavrundning i företagsuppgifter.
- Nya hjälp/information iconer.
- Ny layout av programmet, gjord för bredbild 1366x768 (16:9).
*1.9 (2018)
- Programmet har nu krav på en aktiveringskod för att kunna användas.
- En installerare finns nu för windows, den har ett lösenordskrav, för att programmet ska kunna installeras.
*1.8 (2018)
- Programmet har fått en ny design med modernare gränssnitt och färgtema.
* 1.7 (2018)
- Nu exporterar progarmmet automatiskt alla fakturor som du skapar till en csv fil.
Med den kan du enkelt skapa statistik och undersöka, hur mycket du har fakturerat i år,
till vilka kunder, vilka artiklar etcetera. Du kan vrida och vända på data precis som du villskapa rapporter,
tabeller och diagram över din försäljning.
För att detta ska vara aktiverat måste "Spara fakturor till Excel" vara bockat under Företagsuppgifter.
* 1.6 (2018)
- Diverse kod förbättringar.
- Förlänger "dropdown" menyerna för artiklar och kunder.
- Version, flyttat hjälp till huvudsidan.
- Tagit bort förhandsgranska lagt in funktionen i räkna, lagt in en ny knapp "Fakturor" som öppnar
platsen till dina sparade fakturor. Lagt in bilder i stället för text i alla knappar.
* 1.5 (2018)
- Företagsuppgifter, jag har lagt in val av textstorlek i förhandsgranskning.
Texten kan ändras till valfri storlek (default 12) och måste vara ett heltal.
- Förbättrar inläsning av artikelrader till förhandsgranskning och pdf.
* 1.4 (2018)
- Lagt in möjlighet att sätta eget fakturanummer. Med möjlighet att ha år som prefix.
Nya fält i Företagsuppgifter, med val av faktura nummerserie och årtal som prefix.
- Rättat bugg Kunder K5 - K8 saknar Spara knapp.
- Lagt in funktion för att skriva ut fakturakopior med konterings uppgifter för bokföring.
Nya fält i Företagsuppgifter, med val av konton och bokföringsmetod.
- ROT/RUT Avdrag, fyller artikelrad med arbetskostnad när man bockar i skattereduktion.
- ROT/RUT Avdrag, ny checkbox "RUT avdrag" klicka i om det gäller RUT avdrag och personen
som gör avdrag är under 65 år.
- Ökat prestandan i programmet vid uppstart och inläsning av fälttexter.
- Artiklar, lagt in möjlighet att spara antal per artikelrad. Utökat så att du kan spara
20 artiklar och lägga in 15 artikelrader på fakturan.
- Kunder, utökat så att du kan spara 20 kunder.
* 1.3 (2017)
- Lagt in möjlighet att högerställa kund information och adress på pdf fakturan.
- Möjlighet att skapa påminnelse faktura med upplupen ränta och påminnelseavgift.
- Rättat bugg aPris för rad 8 skrevs ej ut på pdf faktura.
- Lagt in stöd för att skapa pdf faktura på Engelska.
* 1.2 (2017)
- Generell rabatt på fakturan, text i rött.
- Möjlighet att sätta förvald Rabatt för en kund i kund definitionen.
- Hjälp som öppnar användare manual.
- Förhandsgranskning visar endast artiklar som har antal > 0.
- Företags information även i QR Barcode på pdf faktura/offert.
- Flyttar valuta uträkning till egen flik.
* 1.1 (2016)
- ROT/RUT avdrag.
- Offert.
* 1.0 Första version. (2016)
- Vanlig faktura.
- Omvänd byggmoms.
- Kreditfaktura.

Nyhetsbrev
 

 
 
Vad säger skatteverket om fakturering.
Bokföra fakturor.
Bokföringstips
GDPR information från eks ekonomitjänster