Nyheter

*2.8 (2022)
- Moms kan nu sättas per artikel rad.
- Skriv moms som 0.25 för 25 %.
- Du kan ändra moms för varje enskild rad.
- Moms kan väljas i separat Moms valmenyn och då sätts vald moms på alla rader.
- Artiklar, du kan nu spara förvald moms per artikel.
- Kunder, rabatt ska alltid vara 0.00 (om du inte vill rabattera kunden.
Om du vill ha en fast rabatt på en kund, ändra 0.00 till önskad rabatt ex. 0.30 för 30% rabatt.
Rabatten kommer att fyllas på alla artikelrader vid val av rabbaterad kund.
- Kreditfaktura, nu skrivs rabatt ut om det finns (rabatt > 0.00), annars är den dold.
- Excell export till csv fil, rabatt per rad är fixat så att den räknas ut korrekt i csv exporten.
- Fast Fritext kan nu sparas under Faktura och väljas genom att klicka i check boxen för fritetx.

*2.7 (2021)
- Rabatt på artikelrad är införd, du kan sätta rabatt per rad, om rabatt är 0.00 kommer det inte med på fakturan.
För uträkningar ska rabatt alltid vara 0.00 om den inte ska användas. Rabbatt skrivs ex. 0.30 för 30 % rabatt.
Rabatt kommer ut på:
- Vanlig faktura.
- Rot/Rut faktura, (men ska inte användas på arbete, då rot/rut avdrag räknas ut på arbetskostnad innan rabatt).
- Faktura på Engaelska.
- Kontantfaktura.
- Kreditfaktura (skriver alltid ut rabatt även om den är 0.00).
Påminnelse/Inkasso skriver inte ut rabatt då den hänvisar till totalbelopp på icke betald faktura.
Rabatt är inte aktuellt på denna typ av faktura.
- Du kan nu justera storlek och position för logotype, ex. 100,100,45,765
(100,100 sätter storlek/skala) (45 placering från vänster, 765 placering från botten).
- Checkbox hantering förbättrad:
- Valuta, förbättrar avmarkering/markering av checkbox €.
- Bokföring inställningar, förbättrar avmarkering/markering av chexboxar.
- Bokföring, justerar och rättar språk.
- Bokföring moms, förbättrar Moms 0, om man vill ha Moms 0 > 0 dvs ex. 2% så kan man nu skriva 1.02 och det visas som 2%.
- ROT/RUT avdrag, vänster justerar text i fältet Fastighetsbeteckning.
- Spara förhandsgransknings font fungerar nu.
- Förhandsgransknings fönstrets storlek är större, för att ge mer plats för rabatt och större font.

*2.6 (2020)
- Underlättat vid inmatning av decimaler i aPris och antal, gör nu om , (komma) till . (punkt) när man lämnar fältet.
Detta för att Java kräver . som skiljetecken när det är ett tal med decimal.
- Gör förbättringar i alla numeriska fält där . ska användas som decimal avgränsare.
- Påminnelser
- ROT-RUT
- Moms
- Rabatter

*2.5 (2020)
- Rättar bugg, Rot-RUT skattereduktion val fungerar ej i ver 2.4.
Nu skrivs ROT/RUT avdrag på fakturan när du bockar i skattereduktion.

*2.4 (2020)
- PDF Fakturor:
- Rättat mellanrum i Betala innan raden.
- Rättat Påminnelse/Inkasso kopior lagt rätt överskrifter på kopiorna.
- Start av Kund och Artiklar, nu går det bara att starta ett fönster.
- Snyggat till designen på hela programmet lite plattare och modernare GUI på ramar, storlekar och höjder på fält.

*2.3 (2019)
- Uppdaterat programmets utvecklingsmiljö för att stödja senaste Java version (Java plattform 12).
- Trimmar storleken på programmet, gör det mindre och effektivare:
- Tar bort tomma förhandsgranska, förhandsgranskning kommer som ett eget fönster när du klickar
räkna/summera/förhandsgranska.
- Tar bort Artiklar och Kunder från flikar, dom flyttas till egna fönster som kan väljas att autostartas från
företagsuppgifter.
- Starta artiklar från huvudfönster med knapp eller kort kommando (Alt A).
- Starta kunder från huvudfönster med knapp eller kort kommando (Alt C).
- Det finns möjlighet att centrera fönstrerna kund, artiklar och förhandsgranska vid start. Bocka i Centrera i
företagsuppgifter.
- Flyttar in alla funktioner i flikar och anpassar förnster till att använda flikar.
- Snyggar till layouten av programmet och tar bort under flikar som inte har någon funktion.
- Nytt kortkommando och knapp för nyheter (Ctrl F11), fliken med Version tas bort.
- Version visas överst i programmets info list.
- Företagsuppgifter, nya funktioner:
- Starta kund och artikel registrering, nya knappar.
- Dom kan väljas att starta med automatik.
- Dom kan väljas att starta centrerade, annars hamnar fönstrerna till höger om programmets huvud fönster.
- Kontantfaktura kan sättas som default vald i företagsuppgifter.
- Nu finns möjlighet att välja eget prefix till fakturanummer.
- Lagt till kunder nu kan du spara 40 kundposter.
- Lagt till artiklar nu kan du spara 40 artikelposter.
- ROT/RUT avdrag, nu kan du själv fylla i kundens maximala avdrag. Du kan även ändra skattemyndighetens default avdrag.
- All % omvandlingar sker momentant när du fyller i absolut tal.
- Faktura summera nu i egen färg.

*2.2 (2019)
- Lagt in möjlighet att skriva ut Kontantfaktura, när kunden betalar kontant och faktura inte ska skickas till kunden.
"All försäljning som innefattar betalning med kontanter omfattas av kassalagen.
Enligt kassalagen ska alla kontanta betalningar registreras i ett godkänt kassaregister från vilket ett kvitto lämnas.
Istället för att använda ett kassaregister kan du använda en kontantfaktura. För att kontantfakturan ska gälla som
verifikation måste den innehålla de uppgifter som lagen kräver, bland annat uppgift om vem köparen är."
- Ändrat lite i gränssnittet:
- Flyttat "MOMS inställningar" till fliken "Bokföringsuppgifter".
- Tagit bort valuta flik, då det är enklare att googla fram aktuell valutakurs för en valuta.
- Flyttat Offert texter till fliken "Faktura".
- Lagt in artiklar på en sida, minskat antalet sidor för kunduppgifter.
- Lagt till möjlighet att själv ställa in överskrifter och texter på faktura som skapas, det görs i ny flik "Faktura".
- Lagt in möjlighet att välja valfri valuta på fakturor i företagsuppgifter:
- Svenska Kronor: "sv,SE"
- Finska Euro: "fi,FI"
- US dollar: "en,US"
- Brittiska pund; "en,GB"

*2.1 (2019)
- Ändrat lite i gränssnittet:
- Flyttat bokföringsuppgifter från företagsuppgifter till egen flik.
- Delat upp artiklar i två flikar, för att spara plats på höjd.
- Tagit bort miniräknare, då operativsystemens egna är betydligt bättre.
- Hårdkodat Svenska kr som valuta i programmet och på alla pdf utom den engelska, där används lokal valuta.

*2.0 (2019)
- Nu finns kort kommandon till dom vanligaste uppgifterna i programmet, "tol-tipp" visar kort kommandot nedan är
några av dom vanligaste kommandona:
- Summera och förhandsgranska (Alt S)
- Skapa faktura pdf (Alt F)
- Spara (Ctrl S)
- Räkna (Alt R)
- Programmet hanterar nu öresavrundning för alla fakturor och konteringsuppgifter, du kan slå på och av öresavrundning i företagsuppgifter.
- Nya hjälp/information iconer.
- Ny layout av programmet, gjord för bredbild 1366x768 (16:9).

*1.9 (2018)
- Programmet har nu krav på en aktiveringskod för att kunna användas.
- En installerare finns nu för windows, den har ett lösenordskrav, för att programmet ska kunna installeras.

*1.8 (2018)
- Programmet har fått en ny design med modernare gränssnitt och färgtema.

* 1.7 (2018)
- Nu exporterar progarmmet automatiskt alla fakturor som du skapar till en csv fil.
Med den kan du enkelt skapa statistik och undersöka, hur mycket du har fakturerat i år,
till vilka kunder, vilka artiklar etcetera. Du kan vrida och vända på data precis som du villskapa rapporter,
tabeller och diagram över din försäljning.
För att detta ska vara aktiverat måste "Spara fakturor till Excel" vara bockat under Företagsuppgifter.

* 1.6 (2018)
- Diverse kod förbättringar.
- Förlänger "dropdown" menyerna för artiklar och kunder.
- Version, flyttat hjälp till huvudsidan.
- Tagit bort förhandsgranska lagt in funktionen i räkna, lagt in en ny knapp "Fakturor" som öppnar
platsen till dina sparade fakturor. Lagt in bilder i stället för text i alla knappar.

* 1.5 (2018)
- Företagsuppgifter, jag har lagt in val av textstorlek i förhandsgranskning.
Texten kan ändras till valfri storlek (default 12) och måste vara ett heltal.
- Förbättrar inläsning av artikelrader till förhandsgranskning och pdf.

* 1.4 (2018)
- Lagt in möjlighet att sätta eget fakturanummer. Med möjlighet att ha år som prefix.
Nya fält i Företagsuppgifter, med val av faktura nummerserie och årtal som prefix.
- Rättat bugg Kunder K5 - K8 saknar Spara knapp.
- Lagt in funktion för att skriva ut fakturakopior med konterings uppgifter för bokföring.
Nya fält i Företagsuppgifter, med val av konton och bokföringsmetod.
- ROT/RUT Avdrag, fyller artikelrad med arbetskostnad när man bockar i skattereduktion.
- ROT/RUT Avdrag, ny checkbox "RUT avdrag" klicka i om det gäller RUT avdrag och personen
som gör avdrag är under 65 år.
- Ökat prestandan i programmet vid uppstart och inläsning av fälttexter.
- Artiklar, lagt in möjlighet att spara antal per artikelrad. Utökat så att du kan spara
20 artiklar och lägga in 15 artikelrader på fakturan.
- Kunder, utökat så att du kan spara 20 kunder.

* 1.3 (2017)
- Lagt in möjlighet att högerställa kund information och adress på pdf fakturan.
- Möjlighet att skapa påminnelse faktura med upplupen ränta och påminnelseavgift.
- Rättat bugg aPris för rad 8 skrevs ej ut på pdf faktura.
- Lagt in stöd för att skapa pdf faktura på Engelska.

* 1.2 (2017)
- Generell rabatt på fakturan, text i rött.
- Möjlighet att sätta förvald Rabatt för en kund i kund definitionen.
- Hjälp som öppnar användare manual.
- Förhandsgranskning visar endast artiklar som har antal > 0.
- Företags information även i QR Barcode på pdf faktura/offert.
- Flyttar valuta uträkning till egen flik.

* 1.1 (2016)
- ROT/RUT avdrag.
- Offert.

* 1.0 Första version. (2016)
- Vanlig faktura.
- Omvänd byggmoms.
- Kreditfaktura.

Nyhetsbrev
 

 
 
Vad säger skatteverket om fakturering.
Bokföra fakturor.
Bokföringstips
GDPR information från eks ekonomitjänster
Facebook