Undervisning

Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare
och på Jesus Kristus, Guds ende son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
och föddes av jungfru Maria.
Led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg upp till himlarna,
uppstod på tredje dagen från de döda,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns högra sida,
och skall komma därifrån för att döma levande och döda
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse och det eviga livet.